SGK BİLGİLENDİRME


Müdürlüğümüze daha önce eczane iş yerlerinde çalışanlar için ibrazı yapılan belgelere istinaden hem işe giriş meslek kodu hemde aylık prim ve hizmet belgesindeki meslek kodları güncellenme işlemleri devam etmekte olup, bundan sonraki aylarda ilgili eczane iş yerlerinde belgesi olan çalışanlar için işe giriş meslek kodunun “3213-02-Eczane Hizmetleri Teknikeri” olarak güncelleme işlemi yapıldıktan sonra muhtasar prim ve hizmet beyannamelerin onaylanması gerekmektedir.

Ayrıca işverenlerce belgesi olmayan eczane iş yerlerinde çalışanlar için fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılmaması, yeni işe alınan çalışanlar için dilekçe ile birlikte belgelerin aslı ( aslı geri verilmek üzere ) ve fotokopisi ibraz edildikten sonra fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılması gerekmektedir.Tarih: 03.09.2020

Denizli SMMMO
http://www.denizlismmmo.org/