17. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.


Kaliteli Raporlamanın Bir Aracı Olarak Kavramsal Çerçeve

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Uygulamaları

Elektronik Raporlama

Finansal Raporlama ve Denetimde Önemlilik Konusunda Karar Verme

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardına Genel Bakış

UFRS 15 –Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Uygulamaları

Önemlilik İlkesine Uyum Konusunda SPK’ya Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarından Gözlemler

Kavramsal Çerçeve Nasıl Okunmalı?

Kiralamalar Standardı

Finansal Raporlamaya Değer Katmak

Standartlar Gözüyle Finansal Raporlamada Önemlilik

Finansal Araçlar(Genel Bakış)

Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?

TFRS 9 İşletmeler için Finansal Varlık Değer Düşüklüğü

TFRS 16 “Kiralamalar” Standardı

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

 XBRL ve ERF Sistemi’nin Finansal Raporlamanın Gelişimine Katkısı ve TMS/TFRS UygulamasıTarih: 24.09.2019

Denizli SMMMO
http://www.denizlismmmo.org/