2019 YILI ODA GELİR KALEMLERİ


*3568 Sayılı Meslek Yasamız, ilgili Yönetmelikler ve 22. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen 2019 yılı Bütçesi çerçevesinde, memur maaş taban aylık katsayısına göre hesaplanan, tüm üyelerimizden alınan Maktu Aidat (yıllık), 2019 yılı için 590,00 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen tutarın, 1 Ocak – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında, Odamız veznesine veya aşağıda belirtilen banka hesaplarımıza yatırılmasını önemle hatırlatırız. Kredi kartı ile de tahsilat yapılmaktadır. Denizbank Kredi Kartlarında “komisyonsuz” 6 taksit uygulaması devam etmektedir.

 

 

Büro faaliyeti gösteren meslek mensuplarımız arasında haksız rekabeti önlemek ve uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla tavsiye mahiyetinde oluşturulan 2019 yılı Oda Ücret Tarifesi,  ücretsiz olarak tüm üyelerimize dağıtılmaktadır. Tarifeyle birlikte, 2019 Oda Takvimini Odamızdan temin edilebilecektir.

 

 

**  Odamızca onaylanan Üye Kayıt Belgesi, Oda Faaliyet Belgesi ve Ek-9 Belgesi 40,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

 

Oda Hesap Numaralarımız:

Halk Bankası Denizli Şb.

Hesap No: 16000022
IBAN: TR50 0001 2009 3520 0016 0000 22

İş Bankası Bayramyeri Şb.

Hesap No: 3202 1160836
IBAN: TR67 0006 4000 0013 2021 1608 36

Garanti Bankası Bayramyeri Şb.

Hesap No: 423 6297056
IBAN: TR19 0006 2000 4230 0006 2970 56

Ziraat Bankası Bayramyeri Şb.

Hesap No: 29919147 - 5001
IBAN: TR08 0001 0017 7429 9191 4750 01

Denizbank Denizli Şb.

Hesap No: 9175 – 01138268 - 351
IBAN: TR23 0013 4000 0011 3826 8000 01

 

Not: 5786 Sayılı Yasa’da; “Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği icra etmeyenler (SGK ile ilişiği olmayanlar), yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler” ibaresi mevcuttur. Bu durumda olan üyelerimizin indirimden faydalanabilmesi için; “%50 İndirimli Aidat Tahakkuk Taahhütnamesi”ni her yıl Ocak ayında imzalayıp Odamıza ulaştırması gerekmektedir.

 Tarih: 07.01.2019

Denizli SMMMO
http://www.denizlismmmo.org/