478 SIRA NO’LU VUK TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


"Söz Konusu Tebliğin 4.5.1.1. maddesinin 4. Fıkrası ile 4.5.2.3. maddesinin 2. fıkrasının tamamının yürütmesi durdurulmuş olup, iştirak fiilinin kesinleştiğinin Odaya bildirilmesi üzerine, 3568 sayılı Kanun ve Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen usullere uyulmadan meslek mensubuna doğrudan ceza verilmesi mümkün değildir."

 

Konuyla ilgili evraka ulaşmak için tıklayınız.Tarih: 17.08.2018

Denizli SMMMO
http://www.denizlismmmo.org/